Dealerská sít Kontakt

Často kladené dotazy Vazba

Vazba

Zaseknutá páka vázacího stroje

Možná příčina:

Vaše zařízení je pravděpodobně přetížené objemem materiálu a tedy zablokované.

Postup k vyřešení problému:

Pokud dojde k zaseknutí páky zařízení během děrování, nevytrhujte děrovaný, do zařízení již vložený, papír. Došlo by ke zbytečnému tlaku na řezací část zařízení, ucpání děrovacího prostoru, čímž byste mohli zařízení poškodit. Místo toho je potřeba zvednout páku vazače a tlačit ji směrem dolů tak silně, jak jen je to možné při respektování nosné kapacity zařízení. Tento postup opakujte tak dlouho, dokud se vám nepodaří prořezat/proděrovat všechny vložené listy materiálu.


Nedostatečně perforovaný materiál

Možná příčina:

Příčinou tohoto problému je s největší pravděpodobností špatné, nedostatečné zarovnání děrovaného materiálu.

Postup k vyřešení problému:

Zarovnejte, vycentrujte, dokumenty vložené do zařízení. Vazače jsou z výroby nastaveny na běžnou velikost dokumentů dle standardů vašeho regionu. Pokud jsou ale vkládané listy větší nebo menší než odpovídá platným normám formátů papíru (A4, A3,…) bude potřeba upravit centrování dokumentu pomocí ovladače k úpravě velikosti na vazači. Umístěte list zkušebního papíru (stejná velikost jakou potřebujete proděrovat) a proděrujte ho. Pokud řada proděrovaných otvorů není vycentrovaná podél okraje dokumentu, otočte ovladač na zařízení mírně jedním nebo druhým směrem tak, abyste dostali vodič konce listu do optimálnější pozice, papír proděrujte a postup opakujte tak dlouho, dokud nedosáhnete požadovaného proděrování.

Upozornění: Přestože jsou na vašem zařízení vyznačeny různé rozměry dokumentů, váš vazač je nastaven tak, abyste mohli proděrovat pouze velikosti normalizované pro váš region.


Nepřesně, nečistě ořezaná linie perforovaných otvorů

Možná příčina:

Problém se objevuje tehdy, když vložený dokument není umístěn přesně do děrovacích jednotek nebo když jsou děrovací jednotky zaneseny zbytky papíru.

Postup k vyřešení problému:

Odřezky papíru vymeťte do zásuvky na zachytávání odpadu, a to např. pomocí pravítka či tvrdého papíru/kartonu.


Poškozené konce perforovaných otvorů

Možná příčina:

Pravděpodobně jste zároveň děrovali nadměrné množství listů.

Postup k vyřešení problému:

Snižte počet listů, které děrujete.­


Volné a nesvázané listy u plastových i kovových hřebenů

Možná příčina:

Objevuje se v případech, kdy vázací spirála kovového hřebenu není dostatečně, přesně přiložena.

­Postup k vyřešení problému:

Dokument vložte zpátky do vázací jednotky, zasuňte, co nejtěsněji k zadnímu okraji vazače a stlačte vázací páku intenzivněji.


Problém s obracením stránek

Možná příčina:

Nejčastěji dochází k tomuto problému u vazby s kovovým hřebenem, kdy dojde kvůli silnému tlaku na hřeben k jeho deformaci stlačením.

Postup k vyřešení problému:

Bohužel, oprava svázaného dokumentu není možná. Příště postupujte při tlačení vázací páky jemněji, vyvíjejte plynulý tlak a používejte hřeben odpovídající délce a síle dokumentu.


Volné a nesvázané listy u tepelné vazby

Možná příčina:

Příčin může být několik, od vložení dokumentu do vázací jednotky nedostatečně pevně při zahájení vázání, kdy nedojde k pevnému kontaktu mezi koncem dokumentu a lepícím proužkem, přes vytažení dokumentu příliš brzy z vazače, až po otevření dokumentu nebo jeho rozložení, pokud je dokument ještě teplý.

­Postup k vyřešení problému:

Zopakujte vazbu ještě jednou od začátku. Pokud používáte model TB450, mohou být uvolněné listy způsobené zahřívacím cyklem, který je příliš krátký. Zkuste vazbu ještě jednou, ale prodlužte zahřívací cyklus zařízení.


Nesvázané listy, slepené listy a/nebo poškozená termální vazba

Možná příčina:

Tento problém nastává, pokud nevyjmete dokument z vazače ihned po svázání. Pokud používáte model TB450, mohou být uvolněné listy způsobené zahřívacím cyklem, který je příliš dlouhý.

­Postup k vyřešení problému:

Bohužel v tomto případě není možné již svázané dokumenty opravit.