Dealerská sít Kontakt

Historie

 

Historie vzniku firmy

Úspěch od samého začátku

Přes to, že po dobu skoro 100 let každá generace Fellowes zaváděla do rodinného podniku vylepšení, pravidla, která určil Harry Fellowes na začátku 20. stol. jsou stále ctěné a dodržované:

Nejdůležitější data v dějinách firmy:

 

1917 - Firma Bankers Box založená Harry Fellowesem

První generace: 1917-1952.

Harry Fellowes musel odejít ze školy, aby pomáhal zaopatřit svou rodinu. Ve věku 14 let se vydal ve stopách svého otce a stal se krejčím. Když měl 31 let, založil vlastní podnik H. L. Fellowes & Company, Custom Clothes Makers, v centru Chicaga.

Jako společenský člověk obdařený přirozenou zvědavostí se seznámil s mladým podnikatelem Walterem Nickelem, který vynalezl inovační šanon na uchovávání bankovních dokladů o provedení transakce, jako jsou zrušené šeky nebo vydaná potvrzení. Šanon byl vyroben z ekonomické vlnité lepenky, kromě toho měl zajišťující šňůru a uzávěr na knoflík — vše proto, aby byly listiny chráněny. Obsah šanonu bylo možné popsat na štítku. Celek byl lehký a při tom pevný. Harry Fellowes se začal o tento výrobek zajímat.

Jednoho jarního dne si všiml, že pan Walter Nickel likviduje svoje podnikání. Po krátkém rozhovoru se ukázalo, že dostal povolávací rozkaz z armády, Nickel musí narukovat a zapojit se do operací první světové války. Oba muži rychle dospěli k dohodě, v jejímž rámci měl Harry Fellowes koupit Nickelův podnik za cenu 121,40 dolarů — tady více méně za hodnotu zásob. Harry Fellowes se rozhodl, že zavře vlastní podnik, kde šil obleky na míru, a začne se zcela věnovat firmě pana Nickele, která se specializovala v oblasti uchovávání bankovních listin standardních rozměrů. O šest měsíců později, v prosinci 1918 se pan Walter Nickel vrátil z války a stal se menšinovým akcionářem v nově vzniklém Bankers Box Company.

Harry Fellowes měl hodně štěstí. Správně odhadl potenciál segmentu trhu zaměřeného na uchovávání listin, a uvěřil svému instinktu. Nově zavedené předpisy o federální dani z příjmu byly prvním poslem tvrdých požadavků v oblasti uchovávání dokumentace. Fellowes obětavě a s představivosti pracoval, aby zpropagoval šanon v bankách a firmách na středozápadě Spojených států. Šanon dostal obchodní název „Liberty“, tedy Svoboda, což se v této době, plné vlasteneckého nadšení, znamenitě hodilo. Umísťoval reklamy svých výrobků v novinách a časopisech, a vždy nabízel vzorek zdarma na základě odevzdání ústřižku.

Mladá firma se rychle rozvíjela díky velmi inovačnímu šanonu Liberty, který se stal ekonomicky výhodným řešením rostoucího problému. Synové Harryho, Folger a John, vzpomínali, že během rodinných prázdninových cest otec balil do kufru auta pořadače Liberty. Když projížděli nějakým městem, šly děti na zmrzlinu a Harry Fellowes za tu dobu navštívil místní banku, předvedl svůj výrobek a nechal v bance vzorek zdarma. Povzbuzený úspěchem Liberty se Harry Fellowes rozhodl změnit prodejní strategii s využitím existující distribuční sítě nabízené jednotlivými dealery kancelářského příslušenství. Ve třicátých letech se firma Bankers Box rozvíjela a z regionálního výrobce se brzy stala podnikem s celostátním dosahem, jelikož využívala síť dealerů, což umožnilo vést místní sklady s pořadači pro banky a firmy.

Hospodářský propad v období velké krize ohrozil všechny americké podniky. Díky tomu, že byly v Bankers Box několikrát snížené odměny, mohla si firma ponechat všechny své zaměstnance, přestože se zájem o výrobky snížil. V roce 1932 syn Harryho, Folger, přerušil studie, aby otci pomáhal prodávat výrobky. Druhý syn, John, se k nim připojil v roce 1938. Několik let později byli oba synové povolání do armády a zúčastnili se válečných operací druhé světové války. Harry Fellowes se přes nepřízeň osudu nevzdával a díky tomu jeho podnik vydržel těžké doby. Po válce se Folger a John vrátili do rodinné firmy a začali zavádět postupné změny — do vedení vstoupila druhá generace lídrů.

 

 

 

Druhá generace: 1952-1983.

Rozsah povinností ve druhé generací byl rozdělen podle přirozených vloh. Folger Fellowes, který byl z obou bratrů více společenský, začal prodávat produkty, jeho bratr, John, od začátku raději přejal zodpovědnost za výrobu a administrativu. Bratři byli známí jako „Pán Vnější“ a „Pán Vnitřní“. Toto rozdělení se perfektně osvědčilo jak v podnikání, tak v soukromém životě.

V očích většiny zákazníků se Folger Fellowes stál „tváří“ firmy. Na začátku byla nabízená „výhradní distribuce“ jednomu dealerovi na určitém území; později začala společnost rozšiřovat distribuční síť angažováním řady dealerů a majitelů velkoobchodů po celých Spojených státech. V padesátých letech se firma Bankers Box stala na trhu lídrem systému archivace díky silné prodejní síti na území celé krajiny.

Mezi tím se John Fellowes začal zabývat výrobou, vylepšováním výrobních postupů a doplňováním zásob, což umožnilo udržovat stav na skladech. V administrativě pak zavedl systémy a postupy, a také program rozdělení zisků. V roce 1956 přenesla firma svou výrobu z nepříliš pohodlné patrové budovy v Chicago do nové kancelářské budovy a podniku s povrchem necelých 3 tis. metrů čtverečních ve Franklin Park ve státu Illinois. Několik let později byl otevřen menší podnik v Anaheim, ve státě Kalifornia. Brzy vznikly další místní výrobní podniky v Cranbury, ve státě New Jersey; Dallas ve státě Texas a v Atlantě ve státu Georgia.

James („Jamie“) Fellowes, vnuk Harryho a syn Johna, se připojil k firmě v roce 1969. Několik měsíců později Folgers Fellowes náhle zemřel na srdeční infarkt. I když smrt Folgera Fellowese byla obrovskou ránou pro podnik, během několika nejbližších let se nová spolupráce otců a synů rozběhla tak úspěšně, že se noví lídři postarali i o rozšíření sortimentu výrobků a územního rozsahu firmy, a to tak, že zakládali nezávislé společnosti v Kanadě a Spojeném Království. Když John Fellowes odešel v roce 1938 do důchodu, stal se Jamie Fellowes místo něho předsedou firmy. Do čela podniku se tím dostala již třetí generace rodiny.

 

Třetí generace 1983-2014

Ke konci sedmdesátých let začaly nové mikrografické a digitální technologie měnit způsob fungování amerických podniků. Tyto technologie omezily požadavky na archivování papírových dokladů. Otevřely se však celkem nové možnosti. V roce 1982 se firma rozhodla poprvé rozšířit tradiční sortiment lepenkových pořadačů a šanonů. Podnik i nadále zůstal v oblasti archivace a zavedl na trh řadu německých skartovaček papíru pod značkou „Fellowes“, čímž rozšířil svůj sortiment v oblasti řešení pro archivaci. O rok později převzala firma činnost zaměřenou na výrobu plastových systémů pro archivaci mikrofilmů a disket. Obě nové kategorie výrobků byly úspěšné a vedly k rychlému růstu firmy po dobu dalších dvaceti let; na trh vešly stovky nových výrobků a kromě toho bylo převzatých více než 25 společností ze široce chápané kategorie počítačového příslušenství a kancelářských zařízení. Taková změna sortimentu výrobků vedla na konec i ke změně názvu společnosti, která od této doby už byla „Fellowes Manufacturing Company” a „Bankers Box” mělo zůstat pouze jako název značky pořadačů pro archivování a šanonů. Během dalších desetiletí, firma získala pozici jedničky na trhu díky skartovačkám značky „Fellowes”, vazačům, laminátorům, počítačovému příslušenství, výrobkům na organizování kancelářských prostor a díky příslušenství mobilní technologie „Body Glove”; po celou tuto dobu se udržovala také již slavná značka Bankers Box.

Ke konci osmdesátých let se firma rozvíjela dynamicky, ale narazila na určité těžkosti v souvislosti s řízením svého růstu. Vnitřní změny přišily ve stejné době, jako revoluce na trhu kancelářských výrobků, kterou vyvolal vznik obchodních center nabízejících tyto produkty. Nově vznikající obchodní centra vyvolaly tlak na snižování cen a rentabilitu firem. V tomto důležitém období požádal Jamie Fellowes svého bratra Petera, aby se také připojil k firmě jako společník. Peter měl doktorát z anglické filologie a do této doby přednášel na vysoké škole. Ve věku čtyřiceti let získal post děkana fakulty. Měl před sebou perspektivu zářné vědecké kariéry. Pochopil však, že ho rodina potřebuje, a v roce 1989 se připojil ke svému bratru. O několik let později se stal předsedou, když jeho bratr Jamie přijal post správního ředitele. Spolupráce obou bratří přinesla dobré výsledky.

V osmdesátých a devadesátých letech nový trh vyžadoval snížení nákladů, aby si poradil s cenovým tlakem. Před bratry stál nepříjemný úkol likvidovat určité struktury, jelikož se trh velmi změnil.

Výroba a distribuce byla opět centralizována za účelem redukce nákladů; z pěti podniků zbyl jeden — spojený — v Itasca ve státě Illinois. Z důvodu změny ve velikosti centralizované výroby, firma začala poprvé měnit své lepenkové pořadače s využitím techniky ražby, tisku, skládání a lepení. Dále se začal také používat kovový drát, formování vstřikováním a jiné technologie, s účelem zlepšit kvalitu a snížit náklady na výrobky. Kromě toho firma začala projektovat vlastní skartovačky papíru a zavedla první na světě „osobní skartovačku” (PS30/50) v 1990 roku. Automatizace, možná díky robotice, dokázala snížit náklady řady výrobních procesů. V roce 1990 byl zaveden Advantage Fellowes: nová koncepce vylepšování výrobků, která měla vést ke zvyšování kvality a snižování nákladů opakovatelných výrobních procesů. Tyto metody se ukázaly účinné — zakrátko společnost začala zase růst, udržovat konkrétní zisky přes trvalý cenový tlak.

Rozšiřovala svůj zeměpisný dosah. Díky strategii startupů realizovaných od základů a několika strategických převzetí se činnost Fellowes rozšířila v Evropě, Austrálii, Asii a Africe. Na začátku se zahraniční pobočky lišily v závislosti na zemi — lišily se „převzaté” výrobky, technologie výroby a způsoby práce a kultury. Mezinárodní činnost více připomínala síť volně spojených subjektů, než jeden globální podnik.

 

V roce 1994 si společnost určila nový směr: vytvořit jednu firmu na celý svět. Fellowes měl prodávat přesně tytéž výrobky pod stejnou značkou, s jednou výrobní základnou pro celý svět a širokým řetězcem dodávek. Měla vzniknout jediná technologická základna a jediná kultura podnikání. Realizace takové vize se ukázala v praxi jako obrovský podnik. Cesta už však začala a vize se nakonec podařila uvést do života. Bylo to spojeno s obrovským úspěchem.

Dnes má Fellowes 17 závislých společnosti v zahraničí, na pěti světadílech, a skoro 50% příjmů firmy pochází z oblastí mimo Spojené státy. Firma funguje jako jeden globální subjekt, u nějž technologie zajišťuje i spojení mezi jeho jednotlivými částmi.

Peter Fellowes odešel do důchodu v roce 2006, ale na jeviště vkročila další generace. John Fellowes II, zástupce čtvrté generace, se zapojil do rodinné firmy na plný úvazek v roce 2001. Ihned byl hozen do hluboké vody, aby měl možnost poznat podnik jako celek a připravit se na úkoly lídra. V roce 2012 se stal předsedou společnosti. Během třetího desetiletí vlády třetí generace lídrů, John sehrál klíčovou roli v utváření a rozšiřování činnosti Fellowes.

 

Čtvrtá generace: 2014.

V červnu roku 2014 Jamie Fellowes oslavil padesát let práce v rodinné firmě — začínal jako zaměstnanec výroby na montážní lince Bankers Box v roce 1964. Toho dne se rozhodl obsadit post nevýkonného Předsedy správní rady, když ustoupil místo Johnowi Fellowesowi II., který přijal post Správního ředitele.

V roce 2017 bude Fellowes oslavovat sté výročí činnosti firmy. V tomto období čtvrtá generace lídrů úspěšně spojuje svěží myšlení se zkušenostmi a moudrostí předchozích generací. Fellowes má velmi dobrou pozici, aby pokračovala v tom, co dělá nejlépe již skoro sto let: adaptuje se na nové podmínky, mění se a roste. Společnost stále bazíruje na svých hlavních oblastech kompetencí, přičemž zavádí přicházející zezdola iniciativy trvalého zlepšení a zároveň rozvíjí oblasti a sahá, po stále nových trzích.

Vzhledem k rozvoji digitálních technologii, „hlavní” trhy prodeje archivačních pořadačů a kancelářských zařízení ke skartování, vázání a laminování listin již nebudou růst tím tempem, jako dřív. Přes všechno, zůstává papír i nadále trvalým hmatatelným základem každé činnosti. Nové kategorie rozvoje zahrnují příslušenství mobilních technologii a výrobky propagující zdraví a pohodlí na pracovišti — tyto oblasti jsou hlavní perspektivou rozvoje firmy.

Tradice a pravidla, na kterých Harry Fellowes vybudoval svůj podnik, se dále osvědčují při tvoření prostředí a kultury propagující inovace; V takových podmínkách se lidi cítí motivování, aby dodávali na světové trhy výrobky špičkové kvality — užitečné a hodnotné.