Dealerská sít Kontakt

Politika soukromí

Politika soukromí

Úvod

Společnost Fellowes Brands (dále jen ”Společnost”) si vaše soukromí váží a zavazuje se je chránit dodržováním této politiky.

Tato politika popisuje typy dat, které můžeme shromažďovat od uživatelů nebo které mohou být uživatelem poskytnuty při návštěvě webových stránek Fellowes.pl, centrumpomyslow.pl, ochronatozsamosci.pl, ergotest.pl, aeramaxpro.pl, aeramaxpro.com/pl (dále jen „webové stránky") a naše způsoby získávaní, využití, uchovávaní, ochrany a prozrazování těchto dat.

Tato politika se týká námi shromažďovaných dat:

Tato politika se týká námi shromažďovaných informací:

Pečlivě si prostudujte tuto politiku soukromí, abyste porozuměli našimi postupům, jež se týkají vašich osobních údajů a způsobu, jakým s nimi zacházíme. Nesouhlas s naší politikou soukromí je totožný s rozhodnutím o nepoužívaní naších webových stránek. Přístupem nebo používáním těchto webových stránek, souhlasíte s ustanoveními této Politiky soukromí. Tato Politika může být pozměněna (viz Změny naše Politiky soukromí). Dalším používáním těchto webových stránek po změnách, jaké zavedeme souhlasíte s těmito změny, proto pravidelně kontrolujte obsah politiky soukromí kvůli revizím.

 

Děti mladší 13 let

Naše webové stránky nejsou určené dětem mladším 13 let. Nikdo mladší než 13 let nesmí poskytovat žádné údaje prostřednictvím webových stránek. Vědomě neshromažďujeme osobní data děti mladších 13 let. Je vám méně než 13 let, neregistrujte se na webových stránkách, nekupujte zboží prostřednictvím internetových stránek, nepoužívejte interaktivní nebo veřejné funkce komentářů na této webové stránce, nebo nám neposkytujte žádné údaje o sobě, včetně jména a příjmení, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy, nebo uživatelského jména, které použijete. Jakmile zjistíme, že jsme obdrželi, nebo jsme stáhli osobní údaje dítěte mladšího 13 let bez souhlasu rodičů, ihned tyto údaje odstraníme. Pokud si myslíte, že mohly nám být dítětem poskytnuty údaje, nebo máme údaje o dítěti mladším 13 let, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailové adresy rodo@fellowes.pl

 

Informace o vás a jak je shromažďujeme

Sbíráme různé typy údajů o uživatelích, a uživatelích naších webových stránek, včetně dat:

Shromažďujeme tyto informace:

Data, které shromažďujeme na, nebo prostřednictvím naších webových stránek mohou obsahovat:

Můžete také zpřístupňovat údaje, které mají být zveřejňovány nebo promítány (dále jen „publikované”) na veřejně dostupných oblastech webových stránek, nebo předávány ostatním uživatelům webových stránek, nebo třetí osobě (dále jen "uživatelským přínosem"). Uživatelský přínos je zveřejňován a poskytován ostatním na vlastní riziko. I když omezujeme přistup k některým stránkám, musíme brát na vědomi, že žádná bezpečnostní opatření nejsou 100% spolehlivá. Navíc nejsme schopní kontrolovat aktivity ostatních uživatelů webových stránek, se kterými se uživatel může dělit o svůj uživatelský přínos. Proto nemůžeme a nezaručujeme, že váš uživatelský přínos nebude sledován neoprávněnými osoby.

Informace, které shromažďujeme prostřednictvím technologie automatického shromažďování údajů.

 Při navigaci a interakci s našimi webovými stránkami můžete využit technologii automatického získávání dat cílem shromažďování určitých údajů o vašem vybavení, aktivitách spojených s prohlížením, včetně:

Data, která shromažďujeme automatický, jsou statistickými údaji a nemusí ale mohou obsahovat osobní údaje, nebo mohou být ztotožňovány s osobními údaji, které shromažďujeme jiným způsobem, nebo jsou nám poskytovány třetí stranou. Toto nám pomáhá zdokonalit naše webové stránky a zajistit lepší a více personalizovanou obsluhu, včetně umožnění nám:

Technologie, které využíváme k automatickému shromažďování dat, mohou zahrnovat:

Neshromažďujeme osobní data automatický, ale tyto údaje můžeme propojit s osobními údaji, které shromažďujeme z jiných zdrojů, nebo které nám poskytujete.

 

Využití souborů cookies třetí stranou a ostatní sledovací technologie.

Některé obsahy nebo aplikace, včetně reklam, na webových stránkách jsou obsluhovaný třetí stranou, včetně poskytovatelů reklamy, reklamních sítí a serverů, dodavatelů obsahu a dodavatelů aplikací. Tyto třetí strany mohou využívat soubory cookies (samostatně, nebo ve spojení s navigačním znamením, nebo ostatními technologiemi sledovaní) za účelem shromažďovaní informací o vás během využívaní našich webových stránek. Shromažďované těmi třetími strany informace mohou být spojené s vašimi osobními údaji, nebo mohou shromažďovat informace, včetně osobních údajů, o vašich on-line aktivitách v čase a na různých webových stránkách a s ostatními on-line služby. Mohou využívat tyto informace k poskytování reklam přizpůsobených vašim preferencím (behaviorálních), nebo ostatního přizpůsobeného obsahu.

Nekontrolujeme technologií pro sledovaní, ani způsobu jejích využití třetí stranou. Mate-li jakékoliv dotazy ohledně reklamy, nebo ostatního přizpůsobeného obsahu, obraťte se přímo na odpovědného dodavatele. Abyste získali informace o možnostech zrušení přijímání reklam přizpůsobených vašim preferencím od mnoha dodavatelů, ověřte možnosti týkající se způsobu využití a prozrazování vašich údajů.

 

Jak vaše údaje využíváme

Využíváme data, které ohledně vás shromažďujeme, nebo které jste nám sami poskytli, včetně vašich osobních údajů, za účelem:

Můžeme také využit vaše údaje pro kontakt s vámi ohledně záležitosti spojených se zbožím a vlastními službami, které mohou vás zajímat. Chcete-li získávat takové informace přihlaste se k našemu newsletteru vyplněním příslušného formuláře v zápatí této stránky. Kdykoliv můžete zrušit odběr newsletteru zasláním nám vaše e-mailové adresy na naši e-mailovou adresu rodo@fellowes.pl


Můžeme využit shromážděné informace, abychom umožnili sobě poskytovaní reklam mezi cílovými odběrateli naších poskytovatelů reklam. I když vaše osobní údaje nezveřejňujeme pro tyto účely bez vašeho souhlasu, pokud klikněte, nebo jakýmkoliv jiným způsobem bude probíhat vzájemné působení mezi vámi a reklamou, může poskytovatel reklamy předpokládat, že splňujete kritéria, které sám vymezil.

 

Vyjevení vašich údajů

Bez omezení můžeme prozrazovat souhrne údaje o našich uživatelích a informace, které neidentifikují přímo žádnou osobu.
Můžeme zveřejňovat osobní údaje, které shromažďujeme, nebo které poskytujete, dle této politiky soukromí:

Můžeme také vaše osobní údaje vyjevit:

 

Možnosti týkající se způsobu zacházení s vašimi údaji a jejích vyjevení

Vytvořili jsme mechanismy zajišťující kontrolu vašich údajů:

Jak dlouho uchováváme údaje

 

Přistup, úpravy a odstraňování vašich údajů

Máte právo žádat o kopii shromážděných námi dat, které se vás týkají, požádat opravu veškerých nesrovnalosti a odstranění takových dat, odesláním vaši žádosti s vyplněným formulářem (PDF) v příloze na e-mailovou adresu rodo@fellowes.pl. Jakmile podáte takovou žádost, porovnáme vaše právo a právo na ochranu soukromí s naši právní povinnosti ochrany dat.

Pokud odstraníte váš Uživatelský přínos z webových stránek, kopie vašich Uživatelských přínosů mohou být nadále viditelné na bufferovaných a archivovaných internetových stránkách, nebo mohou být kopírovaný, nebo uchovávány jinými uživateli webových stránek. Řádný přístup a využití informací obsažených na webových stránkách, včetně Uživatelského přínosu se řídí ustanoveními naších pravidel.

Ochrana dat

Přijali jsme opatření, kterých účelem je zajistit vaše osobní údaje před případnou ztrátou a před neoprávněným přístupem, využitím, úpravou a vyjevením. Veškeré informace, které nám poskytujete, jsou uchovávané na našich bezpečných serverech s zabezpečovacím firewall.


Navzdory tomu přenos dat internetem není zcela bezpečný. I když vynakládáme veškeré úsilí, abychom chránili vaše osobní údaje, nejsme schopní zaručit bezpečnost vašich osobních údajů odesílaných do naše webové stránky. Jakékoliv poskytování osobních údajů uskutečňujete na vlastní riziko. Neneseme zodpovědnost za porušování jakýchkoliv nastavení soukromí, nebo bezpečnostních opatření, které jsou obsahem webových stránek.

 

Změny naše Politiky soukromí

Našim pravidlem je zveřejňování jakýchkoliv změn, které zavádíme v naše politice soukromí na těchto webových stránkách, včetně umístěni informace, že politika soukromí byla aktualizována na domovské stránce hlavní internetové stránky. Pokud jsme zavedli podstatné změny ve způsobu přístupu k osobním údajům našich uživatelů, budeme vás o tom informovat prostřednictvím zprávy umístěné na domovské stránce hlavní internetové stránky. Jste zodpovědní za pravidelné návštěvy našich webových stránek a této politiky soukromí za účelem ověřování jakýchkoliv úprav.

 

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů, nebo komentářů ohledně naše politiky týkající se soukromí, obraťte se na nás na adrese:

Fellowes Polska S.A.
Bandurskiego 94
05-270 Marki
Polsko
Do rukou: Pověřenec pro ochranu osobních údajů
e-mail: rodo@fellowes.pl

Datum revize: 24/05/2018