Dealerská sít Kontakt

Často kladené dotazy Skartovací stroje

Skartovací stroje

Ve skartovacím stroji uvíznul papír

Možná příčina:

Příčin může být mnoho od nadměrného množství dokumentů zároveň do zařízení vložených, tj. nad předepsanou kapacitu, nepřesně vložené dokumenty do řezné jednotky nebo nedostatek oleje v řezné hlavě.

Postup k vyřešení problému:

Ujistěte se, že je odpadní nádoba je prázdná a poté přepněte spínač na zpětný chod. Takto by se měl papír vysunout zpět. Pokud se skartovač ucpe znovu, pokuste se střídavě přepínat mezi Automatickým startem (AUTO) a Zpětným chodem (REVERSE) dokud se ucpaný papír úplně neskartuje.

Pokud se skartovač ucpe při zpětném chodu, přepněte spínač do polohy AUTO a stiskněte manuální tlačítko normálního chodu, které je umístěno uprostřed hlavy skartovacího stroje, po dobu 5 sekund. Pokud se papír neuvolní, znovu přepněte spínač do polohy zpětného chodu na 5 sekund. Opakujte tento postup, dokud se papír neuvolní a neskartuje.

V případě, že výše uvedený postup nevyřešil Váš problém, nastavte spínač na „vypnuto“ a odpojte Váš přístroj ze sítě. Opatrně vytáhněte nerozřezaný papír ze vstupního otvoru. Po odstranění papíru připojte přístroj k síti a přepně­te spínač na AUTO.

Jak bylo výše uvedeno, může se přístroj ucpávat také proto, že nože skartovacího stroje potřebují naolejovat. Více informací naleznete níže.


Skartovací stroj nezačne pracovat

­Možná příčina:

Z bezpečnostních důvodů, skartovací stroje s příčným řezem, fungují pouze pokud je skartovací hlava umístěna správně ve správné pozici na odpadním koši.

Postup k vyřešení problému:

Napřed se ujistěte, že je přístroj připojen k síti. Přepněte spínač do pozice AUTO. Přístroj poběží po dobu 1-2 sekund. Vložte papír do vstupního otvoru, přístroj by se měl automaticky spustit. Umístěte řeznou hlavu na koš tak, aby byla řádně uchycena na té straně, kde se nachází označení zařízení, ovladače a paralelně na straně, kde je otvor pro skartované dokumenty. Koš musí být k řezací hlavě přichycen pevně a rovnoměrně na všech stranách.


Skartovací stroj nepřetržitě běží v pozici AUTO (I)

Možná příčina:

Nečistoty v okolí senzoru automatického spouštění.

­Postup k vyřešení problému:

Přepněte spínač do pozice OFF (O) a odpojte přístroj ze sítě. Pomocí čistící pomůcky Q-Tip nebo jiného měkkého hadříku, ubrousku, houbičky - vyčistěte papír, který uvíznul, v oblasti senzoru automatického spouštění - auto-start (umístěn uprostřed ovládacího panelu). Přepněte spínač do pozice AUTO (I) a stiskněte manuální tlačítko normálního chodu na 5 sekund pro uvolnění ucpaného papíru.


Náhlé zastavení se skartovacího stroje při skartování

Možná příčina:

Skartovací stroj potřebuje přestávku nebo je ucpaný.

Postup k vyřešení problému:

Přepněte spínač do pozice OFF (O) a nechte vychladnout motor přístroje na 20-30 minut. Zkontrolujte také, zdali není přístroj ucpaný.­


Skartovací stroj skartuje pouze opačným směrem

Možná příčina:

Došlo k ucpání papíru v řezné hlavě.

Postup k vyřešení problému:

Přepněte spínač do pozice AUTO (I) a stiskněte manuální tlačítko normálního chodu na 5 sekund pro uvolnění ucpaného papíru. Ujistěte se, že při vkládání papíru do vstupního otvoru skartovacího stroje se aktivuje senzor automatického spuštění.­


Motor skartovacího stroje běží, ale nepřijímá papír

Možná příčina:

Problém s řeznými hlavami.

­Postup k vyřešení problému:

Zkontrolujte, zdali se pohybují nože řezné hlavy. Tyto nože můžete vidět nahlédnutím do(vnitř) vstupního otvoru skartovacího stroje. Pokud motor běží, ale nože se nepohybují, znamená to, že budete potřebovat vyhledat odbornou pomoc nebo přístroj vyměnit.


Na displeji svítí červený indikátor a skartovací stroj nepracuje

Možná příčina:

Zařízení může být ucpané papírem, mohlo dojít k uvolnění odpadní nádoby nebo zařízení potřebuje přestávku.

Postup k vyřešení problému:

Pokud ve skartovacím stroji uvízl papír, postupujte podle výše uvedeného postupu pro ucpané skartovací stroje. Pokud skartovač ucpaný není, zkontrolujte, zdali je odpadní nádoba zcela zasunuta. Je také možné, že přístroj potře­buje přestávku. Přepněte spínač do pozice REVERSE na 2 sekundy a poté zpět do pozice AUTO (I). Přepněte spínač do pozice OFF (O) a nechte motor vychladnout na 20-30 minut.


Skartovací stroj vydává neobvyklé zvuky

Možná příčina:

Nedostatečná údržba a péče o zařízení.

Postup k vyřešení problému:

Skartovací stroje s příčným řezem vyžadují pravidelné olejování (jednou měsíčně) skartovací hlavy/ostří. Nadměrný hluk může být způsoben zanedbáním pravidelné údržby. Postupujte podle níže uvedených instrukcí.­


Skartovač pojme nižší objem dokumentů než je udávaná kapacita

Možná příčina:

Nedostatečná údržba a péče o zařízení.

­Postup k vyřešení problému:

Váš skartovací stroj pravděpodobně potřebuje naolejovat. Postupujte podle níže uvedených instrukcí.


Skartovač běží 1-2 sekundy po ukončení skartovaní

To je v pořádku. Skartovač běží ­pár sekund po dokončení proto, aby se vyčistily nože od zbytků papíru a tím se snížila pravděpodobnost uvíznutí papíru.­


Papír se namotává na nože

Možná příči­na:

Zařízení může být zablokované papírem.

Postup k vyřešení problému:

Vyprázdněte odpadní nádobu a ujistěte se, že skartovací stroj není ucpaný.


Údržba zařízení - promazání nožů řezné hlavy skartovače

Aby Váš skartovací stroj zůstal v co nejlepší kondici, je potřeba jej pravidelně olejovat (podrobnosti o tom jak často by jste měli olejovat váš produkt naleznete ve vašem manuálu). Doporučujeme používat Powershred® Lubricant nebo rostlinné oleje (např. slunečnicový, řepkový). Je potřeba použít manuální aplikátor, rozprašovač, který lze jednoduše aplikovat do vstupního otvoru skartovače. Nepoužívejte aerosolový sprej.

Upozornění: Nikdy nepoužívejte aerosoly, petrolejové či jiné hořlavé materiály k olejování skartovacích strojů. Tyto prostředky mohou způsobit požár a vážná zranění. NIKDY NEPOUŽIVEJTE WD40!

  1. Stiskněte a podržte tlačítko REVERSE.
  2. Jemným stlačením lahvičky s olejem naneste dvě vrstvy oleje po celé délce vstupního otvoru skartovače.
  3. Přepněte spínač do polohy AUTO nebo stiskněte tlačítko normálního chodu/chodu vpřed (záleží na modelu, který vlastníte) a nechte přístroj běžet po dobu minimálně 3 sekund.
  4. Přepněte spínač do polohy REVERSE a nechte přístroj běžet po dobu minimálně 3 sekund.
  5. Zopakujte kroky 4 až 5 alespoň třikrát.­