Dealerská sít Kontakt

Často kladené dotazy Laminace

Laminace

Laminovací folie se vzduchovými bublinami

­Možná příčina:­

Teplota laminování je příliš nízká nebo je folie s vloženým materiálem k laminování příliš objemná.

Postup k vyřešení problému:

Zkuste nechat projít zalaminovaný materiál znovu laminátorem nebo, pokud je to možné – v závislosti na modelu zařízení – zvyšte teplotu. Jinak je třeba zvolit tenčí folii nebo zmenšit objem, tloušťku, laminovaného materiálu.


Pokroucená laminovací folie

Možná příčina a postup k vyřešení:

Ujistěte se, že držák materiálu, který laminujete, je na svém místě, je dobře usazen.


Zvlněná laminovací folie

Možná příčina:

Teplota laminování je příliš vysoká.

Postup k vyřešení problému:

Pokud je to možné – v závislosti na modelu zařízení – nastavte zařízení na nižší teplotu. Snížení teploty válců pomáhá také to, že necháte laminátorem projít čistící folii.


Perforovaná laminovací folie

Možná příčina:

Na válcích se vyskytuje přilepený, natavený materiál.

Postup k vyřešení problému:

Vyčistěte laminátor dle instrukcí níže v sekci „Čištění a údržba laminátoru“.


Laminované folie s otevřenými, nepřilnutými, okraji

Možná příčina:

Materiál, který laminujete, je příliš blízko okraje folie, takže není schopen řádně přilnout.

Postup k vyřešení problému:

Při příští laminaci se ujistěte, že materiál k laminování je minimálně 3 mm od každého okraje laminovací folie.


Laminovací folie uvízla ve válcích

Možná příčina:

K potížím došlo pravděpodobně z důvodu chybného vložení laminovaného materiálu do laminátoru nebo z důvodu příliš silného/objemného laminovaného materiálu ve folii.

Postup k vyřešení problému:

Pokud část folie s laminovaným materiálem uvízla tak, že z výstupní strany laminátoru vyčnívá, chytněte vyčnívající konec folie s laminovaným materiálem a pomalu, opatrně ji vytahujte. Při vytahování laminovaného materiálu respektujte směr, kterým normálně laminovaný materiál ze zařízení vychází. Nevyvíjejte nadbytečný tlak na vytahovaný materiál tak, abyste nezrychlili chod válců, postupujte pomalu a opatrně.

Pokud se vám laminovaný materiál nepodaří vytáhnout nebo laminovaný materiál uvízl v zařízení tak, že žádná jeho část ze zařízení nevyčnívá, takže se nedá vytáhnout, odpojte zařízení a odešlete ho na servis přímo na servisní místo nebo na místo, kde jste zařízení zakoupili.

Upozornění: Nevytahujte uvízlý laminovaný materiál proti směru chodu válců, poškodili byste tím vaše zařízení a jednalo by se následně o mimozáruční opravu!!!


Čištění a údržba laminátoru

Proto, aby vaše výsledná laminovaná práce odpovídala požadované kvalitě, je nutné, abyste válce zařízení udržovali čisté, bez nánosu nataveného adhesivního materiálu. Frekvence čištění válců závisí na tom, jak často zařízení používáte. Optimální doba k čištění válců je tehdy, když jsou válce ještě zahřáté, tj. ihned po laminování. Pro úspěšné čištění potřebujete teplo.

Jak čistit válce:

  1. Otočte ovladač na zařízení do polohy „heat“, pokud se zařízení v tomto nastavení již nenachází.
  2. Počkejte na světlo a zvukový signál, kterým dává zařízení najevo, že je připraveno k práci.
  3. Vložte čistící folii, která je součástí vámi koupeného zařízení, a nechte ji zařízením projít 2 – 3x tak, že folii opakovaně do zařízení vkládáte tak, jak jste zvyklí při běžném laminování.
  4. Potom vložte do zařízení pouze čistý list papíru, abyste ověřili, že zařízení nezanechává na papíru žádné stopy.
  5. Pokud válce ještě nejsou zcela čisté, tj. papír nese stopy zbytků nataveného materiálu, vložte znovu do zařízení čistící folii a následně znovu ověřte na papíru.

Postup opakujte do úplného vyčištění válců. K údržbě vnější části zařízení používejte mírně navlhčený měkký hadřík, kterým zařízení otřete.